cens logo
宏斌氣動工業股份有限公司

宏斌氣動工業股份有限公司

氣動攻牙機
氣動攻牙機

產品型號:OP-11AK 原產地:台灣 材質: 顏色:

詳細規格及用途描述

Tapping Capacity : Aluminum 3 ~ 12 (mm) , Iron 3 ~ 8 (mm)
Free Speed : 150 rpm
Air Consumption : 184 l/min , 6.5 cfm
Overall Length: 255 mm / 10.04 inch
Air Inlet: 1/4 P.T
Net Weight: 1.73 kg / 3.81 lb
Sound Level: 82 dB(A)

氣動攻牙機
公司名稱: 宏斌氣動工業股份有限公司

發送詢問函給廠商