• menu icon
cens logo
2孔3孔插座延長電源線
2孔3孔插座延長電源線

產品型號:JS-703A

詳細規格及用途描述

L 165 MM X W 50 mm x H 38 mm 120 V / 15A / USB Modular Coupler Jack (8P8C)

相關產品
公司名稱: 傑旭工業有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品