• menu icon
cens logo
時規修理包
時規修理包

產品型號:CK-MZ1020K 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

品牌:馬自達
車種: Mazda Pick up DOHC 4CYL 2001-2009
引擎: B2300 DOHC LV3

OEM No.
Timing Chain: LF01-12-201、LF01-14-151、1L5Z6268AA、1S7Z6A895AA
Tensioner: LF01-12-500A、1S7Z6K254AA
Guide: L3G3-12-671、1L5Z6K255AA、L3G3-12-614、1L5Z6K297AA、LF01-14-500A、1S7Z6K254CA、LF01-14-614、1S7Z6M256CA
Cam/Crank/Ider Gear: LF01-12-425、LF01-14-143、LF01-11-316A

相關產品
公司名稱: 嘉律企業有限公司
地址: 974 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐正路二段6巷8號
電話: 0928023733
傳真: 886-38-653-438
E-Mail:
網址: www.mitsumaru.com.tw
www.cens.com/chailu

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品