• menu icon
cens logo
時規修理包
時規修理包

產品型號:CK-FR103KA 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

品牌: 福特
車種:E-150 4.6L, F-150 4.6L, Expedition 4.6L, F-250 4.6L, Mustang 4.6L, Crown Victoria 4.6L
引擎: 4.6L 281Cu V8 GAS SOHC 97-10

OEM No.
Timing Chain: F3LY6268A
Tensioner: F5AZ6L266AA、F5AZ6L266BA
Guide: F6AZ6K297AA、F6AZ6K297BA、1L2Z6L253AA、F2AZ6L253AA、1L2Z6L253AB、F2AZ6L253BA
Cam/Crank/Ider Gear:F8AZ6256AA、F8AZ6256BA、XL3Z6306BA

相關產品
公司名稱: 嘉律企業有限公司
地址: 974 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐正路二段6巷8號
電話: 0928023733
傳真: 886-38-653-438
E-Mail:
網址: www.mitsumaru.com.tw
www.cens.com/chailu

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品