• menu icon
cens logo
時規修理包
時規修理包

產品型號:CK-GM105K-A 原產地:台灣

詳細規格及用途描述

品牌: 美國通用
車種:Chrysler- Concorde 300,
Dodge-Charger , Avenger , Magnum DOHC
引擎:
2.7-R 166ci V6 98-99
2.7-R 166ci EER EES V-6 98-99

OEM No.
Timing Chain: 4663635、4663674AC
Tensioner: 4663676
Guide: 4663634、4663636、4663637、4792104
Tension Mopar: 4792443AA

相關產品
公司名稱: 嘉律企業有限公司
地址: 974 花蓮縣壽豐鄉豐坪村豐正路二段6巷8號
電話: 0928023733
傳真: 886-38-653-438
E-Mail:
網址: www.mitsumaru.com.tw
www.cens.com/chailu

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品