• menu icon
cens logo
TIMING CHAIN KITS

TIMING CHAIN KITS

原產地:
台灣

詳細規格及用途描述

13506-38010 TOYOTA CHAIN 06B-2x98L CELICA 2.2L
13521-38010 TOYOTA GEAR (CRANK) CELICA 2.2L
13523-38011 TOYOTA GEAR (CAM) CELICA 2.2L
13540-38012 TOYOTA TENSIONER 9016 CELICA 2.2L
13561-38010 TOYOTA GUIDE (DAMPER) CELICA 2.2L
13562-38010 TOYOTA GUIDE (DAMPER) CELICA 2.2L
90311-45069 TOYOTA OIL SEAL CELICA 2.2L
11328-38020 TOYOTA GASKET CELICA 2.2L
11338-38030 TOYOTA GASKET CELICA 2.2L
13506-35010 TOYOTA CHAIN 06Bx98L 21R, 22R, CELICA
13521-35010 TOYOTA GEAR (CRANK) 21R, 22R, CELICA

TIMING CHAIN KITS
相關產品
公司名稱: 聯歆企業有限公司
地址: 220新北市板橋區文化路一段368號37樓之6
電話: 886-2-2253-0040
傳真: 886-2-2252-8402
E-Mail:
網址: taiwantrade.com.tw/lianshing
www.cens.com/lianshing

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品