• menu icon
cens logo
A-E92 Universal Joint External Socket

A-E92 Universal Joint External Socket

產品型號:
A-E92
原產地:
台灣

詳細規格及用途描述

.A922-1/4” Sq, Dr, 40L, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12
.A923-3/8” Sq, Dr, 60L, E10, E12, E14, E16, E18, E20
.A924-1/2” Sq, Dr, 70L, E14, E16, E18, E20, E22, E24
.PACKING: Bulk

相關產品
公司名稱: 塑金實業股份有限公司
地址: 432 台中市大肚區沙田路一段320巷33-12號
電話: 886-4-2693-4288
傳真: 886-4-2693-4266
E-Mail:
網址: www.shouking.com.tw

發送詢問函給廠商