• menu icon
cens logo
070308 8 pcs Professional Screwdriver Set

070308 8 pcs Professional Screwdriver Set

產品型號:
070308 / 070308A
原產地:
台灣

詳細規格及用途描述

070308 8 pcs Professional Screwdriver Set
.3pcs Phillips Screwdriver
#1 x 75 mm (#1 x 3”), #2 x 100 mm (#2 x 4”)
#2 x 38 mm (#2 x 1-1/2”) Stubby
.5pcs Slotted Screwdriver
5 x 75 mm (3/16” x 3”), 6 x 100 mm (1/4” x 4”)
8 x 150 mm (5/16” x 6”), 9.5 x 200 mm (3/8” x 8”)
6 x 38 mm (1/4” x 1-1/2”) Stubby
.Double Blister Card 24 sets / 14 kgs / 15 kgs / 1.9’

070308A 8 pcs Professional Screwdriver Set
.3pcs Phillips Screwdriver
#1 x 3”, #2 x 4”, #2 x 1-1/2”Stubby
.5pcs Slotted Screwdriver
3/16” x 3”, 1/4” x 4”, 5/16” x 8”,
1/8” x 2-1/2” 1/4” x 1-1/2”Stubby
.Double Blister Card 24 sets / 14 kgs / 15 kgs / 1.9

相關產品
公司名稱: 塑金實業股份有限公司
地址: 432 台中市大肚區沙田路一段320巷33-12號
電話: 886-4-2693-4288
傳真: 886-4-2693-4266
E-Mail:
網址: www.shouking.com.tw

發送詢問函給廠商