• menu icon
cens logo
6035 菱形網層架-3層

6035 菱形網層架-3層

Hot
原產地:
台灣

詳細規格及用途描述

6035 菱形網層架-3層
* 材料: 粉體烤漆鐵
* 尺寸: 60 x 35 x 90cm
* 網目: 3 x 6mm
* 淨重: 4.94kg

相關產品
公司名稱: 永山實業股份有限公司
地址: 彰化縣埤頭鄉豐崙村彰水路四段82巷69號
電話: 886-4-892-6270
傳真: 886-4-892-6256
E-Mail:
網址: www.wiremaster.com.tw
www.cens.com/wiremaster

發送詢問函給廠商