• menu icon
cens logo
Metal Cutting Band Saw
Metal Cutting Band Saw

產品型號:RF-712N

詳細規格及用途描述

Motor 3Ø 3/4HP
Saw Blade Speed
Step Pulley 60Hz 90 135 195 255 (F. P. M. )
27 41 59 78 (M. P. M. )
50Hz 70 110 160 210 (F. P. M. )
22 34 49 64 (M. P. M. )

相關產品
公司名稱: 榮富工業股份有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品