cens logo

把手 | 家具半成品及五金零配件:

把手

把手

C-858 / C-859 / C-847 / C-836 / C-863 / C-831 / C-874 / C-771 / C-774

有塑胶及锌合金制的两种材质,适用于系统柜.橱柜.抽屉 (可视客户产品开发的性质调整不同的功能与用途)

铜珠把手 (车床制) 材质 (铜.铁.铝)

铜珠把手 (车床制) 材质 (铜.铁.铝)

C-803 / C-804 / C-805 / C-806 / C-807 / C-809 / C-821 / C-822

适用于系统柜.橱柜.抽屉.珠宝盒 (可视客户产品开发的性质调整不同的功能与用途)

铜把手(锻造类)

铜把手(锻造类)

C-881 / C-882 / C-883 / C-884 / C-885

适用于系统柜.橱柜.抽屉.珠宝盒 (可视客户产品开发的性质调整不同的功能与用途)

公司名称: 金泰镒实业有限公司

发送询问函给厂商