cens logo

铜把手 | 家具半成品及五金零配件:

铜珠把手 (车床制) 材质 (铜.铁.铝)

铜珠把手 (车床制) 材质 (铜.铁.铝)

C-803 / C-804 / C-805 / C-806 / C-807 / C-809 / C-821 / C-822

适用于系统柜.橱柜.抽屉.珠宝盒 (可视客户产品开发的性质调整不同的功能与用途)

公司名称: 金泰镒实业有限公司

发送询问函给厂商