cens logo

PH美规十字量规ASME:

YS-ASME PH2

PH2美规十字量规ASME

PH2美规十字量规ASME

十字3号起子头量规依照欧规ISO8764-1(E)与美规标准ASME B107.600的标准制造 适用于十字3号起子头与螺丝起子的检验,供...

公司名称: 缔礼精密企业有限公司
地址: 43252 台中市大肚区新兴街38-1号
电话: 886-4-2699-3166
传真: 886-4-2699-9479
E-Mail:
网址: www.simletech.com
www.ys-unitech.com
www.cens.com/simletech
www.cens.com/ys-unitech

发送询问函给厂商