cens logo

数控油压卷圆机:

数控油压卷圆机

数控油压卷圆机

CSR series

  CSR型四辊卷圆机是金属板材弯曲、校正机械,专用于金属板材的成形弯曲工作。各种规格的筒形、弧形工件的预弯、卷曲成形可在一次上料后完成,借...

公司名称: 振胜工业有限公司
地址: 33757 台湾桃园市大园区圳头路122号
电话: 886-3-385-9098
传真: 886-3-385-9092
E-Mail:
网址: www.chensheng.com
www.cens.com/chensheng

发送询问函给厂商