cens logo

横拉杆 | 转向系统:

横拉杆

横拉杆

DLZ005
拉 杆

拉 杆

DLZ006
平行杆

平行杆

DLZ007
拉杆球头

拉杆球头

DLZ008
公司名称: 浙江德利众机械制造有限公司
联络人: 髙亚函 (销售经理)
刘正辉 (经理)
窦建伟 (销售经理)
刘根燕 (总经理)

发送询问函给厂商