cens logo

乙烯/醋酸乙烯酯共聚物:

EVA 管

EVA 管

EVA Tube

✽ EVA 管 ✽ 客制 ~~~~~~~~~~~~~ 乙酸乙烯酯含量 1% ~ 45% 都有不同的产品 乙酸乙烯酯含...

公司名称: 涌鑫实业有限公司
地址: 411 台中市太平区太平23街45号
电话: 886-4-2277-5458
传真: 886-4-2277-5934
E-Mail:
网址: www.target-valve.com.tw
www.target-valve.com
www.cens.com/target-valve

发送询问函给厂商