• menu icon
cens logo

園藝工具及相關產品 | 一般園藝工具:

Shovel

Shovel

PC-101-101-P

●OVERALL SIZE:L 11-5/8” X W 3-3/8” X H 1-3/8” 210g ●BL...

Shovel

Shovel

PC-101-602-P

●OVERALL SIZE:L 11-6/8” X W 2-1/8” X H 1-2/8” 138g ●BLADE: 1.4m/M...

Rake

Rake

PC-101-723-P

●OVERALL SIZE:L 11” X W 3-2/8” X H 1-7/8” 175g ●BLADE:Ф7.7mm D...

Rake

Rake

PC-101-134-P

●OVERALL SIZE:L 11-7/8” X W 1” X H 1” 117g ●BLADE:Ф7.7mm DIA...

Rake

Rake

PC-101-136-P

●OVERALL SIZE:L 10-2/8” X W4” X H 3-1/8” 194g ●BLADE:Ф7.7mm DIA...

Rake

Rake

PC-101-105-P

●OVERALL SIZE:L 11” X W 3-1/8” X H 2-1/8” 137g ●BLADE: 2.0 M/M T...

Rake

Rake

PC-101-137-P

●OVERALL SIZE:L 11-2/8” X W 2-6/8” X H 5-6/8 ” 183g ●BLADE:Ф7.7...

Rake

Rake

PC-101-107-P

●OVERALL SIZE:L 11-1/8” X W 2-7/8” X H 6-3/8” 241g ●BLADE...

Rake

Rake

PC-101-2430-P

●OVERALL SIZE:L 11” X W 4-4/8” X H 2-5/8” 196g ●BLADE:Ф7.7mm...

Shovel

Shovel

PC-2062

●OVERALL SIZE:L 11-3/8”x W 2-3/8” x. H 1-4/8” 77g ●MODE...

公司名稱: 寶慶園藝工具股份有限公司

發送詢問函給廠商