• menu icon
cens logo

CNC搪銑削頭 :

搪銑削頭 / CNC搪銑削頭

搪銑削頭 / CNC搪銑削頭

U61/U71

1.型式: 20-35HP (For CNC heavy-duty cutting) 2.適用於工具機:大型龍門銑床,專用機

搪銑削頭

搪銑削頭

U60/U70

1.型式: 25HP inverter motor 2.適用於工具機:大型龍門銑床,專用機

公司名稱: 凱程功陽精密機械股份有限公司
電話: 886-4-2392-6685
傳真: 886-4-2392-6695

發送詢問函給廠商