• menu icon
cens logo

CNC搪銑削頭 :

搪銑削頭 / CNC搪銑削頭

搪銑削頭 / CNC搪銑削頭

U61/U71

1.型式: 20-35HP (For CNC heavy-duty cutting) 2.適用於工具機:大型龍門銑床,專用機

搪銑削頭

搪銑削頭

U60/U70

1.型式: 25HP inverter motor 2.適用於工具機:大型龍門銑床,專用機

公司名稱: 凱程功陽精密機械股份有限公司
地址: 411台中市大平區大興16街52號
電話: 886-4-2392-6685
傳真: 886-4-2392-6695
E-Mail:
網址: www.kagongyang.com
www.cens.com/kagongyang

發送詢問函給廠商