Wed, 23 Jun 2021 11:39:13 +0800 https://www.cens.com 億仕企業有限公司 最新產品列表 億仕企業有限公司 https://www.cens.com 億仕企業有限公司 www.CENS.com Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 陶瓷藝品 雕像 雕像
型號: MOM-1800/LADY-1501
MOM-1800 310 x 157 x 132mm LADY-1501 420 x 255 x 134mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22186.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 壓花零件 貼花 貼花
型號: B31/B32/B33/B34/B35
B31 130x135x6.5 B32 145x 125x5 B33 120x90x6.5 B34 450x100x6.5 B35 105x90x5 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22180.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 壓花零件 其他壓花 其他壓花
型號: CWA8
更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22181.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 邊緣飾條 飾條 飾條
型號: A9
1220 x 50 x 2.5mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22179.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 邊緣飾條 框架 框架
型號: CRW-LIF-901/CRW-GRP-902/CRW-ROS-903/CRW-SHL-904/ML
CRW-LIF-901 2133 x 178 x 60   CRW-GRP-902 2133 x 178 x 60   CRW-ROS-903 2133 x 178 x 60   CRW-SHL-904 2133 x 178 x 60   MLD-905 MOTIF= 54... 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22185.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 裝潢建材 嵌板 嵌板
型號: WD-GRP-1600
445 x 160 x 29mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22187.html 億仕企業有限公司
Wed, 17 Jan 2007 10:16:00 +0800 裝潢建材 柱子/柱頭 柱子/柱頭
型號: BL-LIF-300380
S 965 x 61 x 61mm M 965 x 89 x 89mm L 965 x 137 x 137mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22188.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 各類裝飾 雕像 雕像
型號: MOM-1800/LADY-1501
MOM-1800 310 x 157 x 132mm LADY-1501 420 x 255 x 134mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22186.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 雕刻零件 托臂 托臂
型號: 100545
XS 172 x 82 x 95 S 257 x 120 x 125 M 315 x 128 x 137 L 362 x 130 x 140 XL 673 x 188 x 215 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22182.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 雕刻零件 基庭 基庭
型號: CPL-001-SQ/CPL-002-SQ/CPL-003-SQ
CPL-001-SQ (1st right one) TOP= 121 SQ BOTTOM= 64 SQ HIGHT= 121   CPL-002-SQ (2nd right one) TOP= 153 SQ BOTTOM= 90 SQ HIGHT= 153   CPL-... 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22183.html 億仕企業有限公司
Mon, 11 Sep 2006 15:30:00 +0800 壁飾 壁爐飾品 壁爐飾品
型號: MAN-ANG601-54
1370 x 290 x 240mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_22184.html 億仕企業有限公司