• menu icon
cens logo
基庭
基庭

產品型號:CPL-001-SQ/CPL-002-SQ/CPL-003-SQ

詳細規格及用途描述

CPL-001-SQ
(1st right one) TOP= 121 SQ
BOTTOM= 64 SQ
HIGHT= 121  

CPL-002-SQ
(2nd right one) TOP= 153 SQ
BOTTOM= 90 SQ
HIGHT= 153  

CPL-003-SQ
(2nd left one) TOP= 229 SQ
BOTTOM= 127 SQ
HIGHT= 229
 
CPL-001-SQ
(1st left one) TOP= 330

相關產品
公司名稱: 億仕企業有限公司

發送詢問函給廠商

根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品