• menu icon
cens logo
collection

G5 150, 曲轴

型号: G5-030600; KYMCO Racing G5 150 拉行程曲轴 台达曲轴所用连杆全部都是锻造, 因锻造能改变金属组识,提高其机械性能, 所以台达的曲轴非常耐用. G5 曲轴 =G6 曲轴 原厂曲轴行程: 54 mm G5-030600 Racing G5 600条曲轴( 60.5....more

共 8 个相关产品

台达企业社

  • global
  • video
  • rwd