• menu icon
cens logo
IGNITION WIRE--3core

IGNITION WIRE--3core

原产地:
台湾
材质:
Silicone

详细规格及用途描述

7mm/8mm/10mm

相关产品
公司名称: 景章实业工厂
地址: 744 台南市新市区中山路195巷7号
电话: 886-6-599-4487, 589-2051
传真: 886-6-599-0983
E-Mail:
网址: www.zingchang.com
www.cens.com/zing-cheng

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品