• menu icon
cens logo
CNC油压折床
CNC油压折床 Hot

产品型号:CS series 原产地:台湾 材质: 颜色:

详细规格及用途描述
CNC油压折床
相关产品
公司名称: 振胜工业有限公司
地址: 33757 台湾桃园市大园区圳头路122号
电话: 886-3-385-9098
传真: 886-3-385-9092
E-Mail:
网址: www.chensheng.com
www.cens.com/chensheng

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品