cens logo

CNC 油压折床:

CS-30052

CNC 油压折床

CNC 油压折床

* 采用CYBELEC 880S多轴控制器 * 多国语言、光学尺定位控制,2D模拟折弯,精确度高,操作简单。 * 电脑自动计算,调整折弯...

CS-120060

CNC 油压折床

CNC 油压折床

* 采用CYBELEC 880S多轴控制器 * 多国语言、光学尺定位控制,2D模拟折弯,精确度高,操作简单。 * 电脑自动计算,调整折弯...

CS-20042-C

CNC 油压折床

CNC 油压折床

* 采用CYBELEC 880S多轴控制器 * 多国语言、光学尺定位控制,2D模拟折弯,精确度高,操作简单。 * 电脑自动计算,调整折弯...

公司名称: 振胜工业有限公司
地址: 33757 台湾桃园市大园区圳头路122号
电话: 886-3-385-9098
传真: 886-3-385-9092
E-Mail:
网址: www.chensheng.com
www.cens.com/chensheng

发送询问函给厂商