• menu icon
cens logo
050305 5 pcs Professional Screwdriver Set

050305 5 pcs Professional Screwdriver Set

产品型号:
050305
原产地:
台湾

详细规格及用途描述

.2pcs Phillips Screwdriver
#1 x 75 mm , #2 x 100 mm
.3pcs Slotted Remover
5 x 75 mm , 6 x 100 mm ,
8 x 150 mm
.Double Blister Card 24 sets / 11 kgs / 12 kgs / 1.6’

相关产品
公司名称: 塑金实业股份有限公司
地址: 432 台中市大肚区沙田路一段320巷33-12号
电话: 886-4-2693-4288
传真: 886-4-2693-4266
E-Mail:
网址: www.shouking.com.tw

发送询问函给厂商