• menu icon
cens logo
070408 8 pcs Professional Screwdriver Set

070408 8 pcs Professional Screwdriver Set

产品型号:
070408 / 070408A

详细规格及用途描述

070408 8 pcs Professional Screwdriver Set
.3pcs Phillips Screwdriver
#1 x 75 mm (#1 x 3”) , #2 x 100 mm (#2 x 4”)
#2 x 38 mm (#1 x 1/1/2”) , Stubby
.5pcs Slotted Screwdriver
5 x 75 mm (3/16”x 3”) , 6 x 100 mm (1-1/4”x 4”)
8 x 150 mm (5/16”x 6”) , 9.5 x 200 mm (3/8”x 8”)
6 x 38 mm (1/4”x 1-1/2”) Stubby
.Color Box 24 sets / 17 kgs / 18 kgs / 1.5’

相关产品
公司名称: 塑金实业股份有限公司
地址: 432 台中市大肚区沙田路一段320巷33-12号
电话: 886-4-2693-4288
传真: 886-4-2693-4266
E-Mail:
网址: www.shouking.com.tw

发送询问函给厂商