• menu icon
cens logo
电子式安定器
电子式安定器

详细规格及用途描述

萤光灯用电子式安定器
PL灯用电子式安定器
UV灯用电子式安定器
依据客户需求开发、验证及生产.

相关产品
公司名称: 友正电子股份有限公司

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品