cens logo

电子安定器 | 灯具配件:

电子式安定器

电子式安定器

萤光灯用电子式安定器 PL灯用电子式安定器 UV灯用电子式安定器 依据客户需求开发、验证及生产.

直流电子式安定器

直流电子式安定器

车辆/船舶用直流电子式安定器 轨道车辆用直流电子式安定器 户外休闲用直流电子式安定器 依据客户需求开发、验证及生产.

复金属灯电子安定器

复金属灯电子安定器

输入:AC100V~240V 功率:20W,35W,70W,150W 电子式 依据客户需求开发、验证及生产.

公司名称: 友正电子股份有限公司

发送询问函给厂商