• menu icon
cens logo
collection

強力型電鑽

型號: TC-25, TC-32; ‧電鑽型號: TC-25 ‧電壓: 60HZ 110/220V ‧電流: 12.7/6.4A ‧消耗電力: 1300W ‧回轉數: 370r.p.m. ‧重量: 12kg ‧電鑽型號: TC-32 ‧電壓: 60HZ 220V ‧電流: 7.....more

共 3 個相關產品

承通有限公司

  • ad
  • global
  • video
  • rwd
  • showinfo

collection

品牌:博世,日立,東莞勁牌,上海金滬(正反轉和單向). 單價:博世-260元(RMB)[No.221128],日立-220元(RMB)[No.221125],東莞勁牌-230元(RMB)[No.221127],上海金滬(正反轉)-85元(RMB)[No.221126],單向-6....more

共 3 個相關產品

廣州市金輪摩托車工具配件總彙


根據您瀏覽的商品,推薦您下列精選產品