• menu icon
cens logo

插头, 插座及其他 | 电子零组件:

插座

插座

SC-8F

Rating: 10A 250 V AC Mounting Hole: 31.4 x 27.3 mm Terminal: 4.8mm &...

插头

插头

SHD-2014

Rating: 2A 12V DC PIN= Φ 2.0 mm & Φ 2.5 mm Approvals : RoHS

滤波器

滤波器

YB-T1

Rating: 1A,3A,6A,8A,10A,15A 125/250V AC Screw on 40 mm Terminal: 6...

公司名称: 喜威达企业股份有限公司

发送询问函给厂商