cens logo

吸顶灯 | 居家用途灯具:

XL-FJQ-4D

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220~240V 4x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 235x145x...

XL-LJQ-1D

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220~240V 1x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 155x85x1...

428-1P

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220-240V 1x50W • Size of the inner box: 10.5x10.5x10.5cm • Si...

XL-JQ-4PL

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220~240V 4x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 400x100x...

378-3P

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220V-240V 3x50W • Size of the inner box: 245x185x245mm • Size...

373-4W

射灯

射灯

• G9 220V-240V 4x40W • Size of the inner box: 110x85x650mm • Size of...

453-4D

吸顶射灯

吸顶射灯

• G9 220-240V 4x40W • Material: iron • Size of inner box: 260x125x26...

XL-351-1D

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220~240V 2x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 95x85x12...

XL-LJQ-2D

吸顶射灯

吸顶射灯

• GU10 220~240V 2x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 145x85x4...

XL-FJ-3R

吸顶射灯

吸顶射灯

• E14 220~240V 3x40W • Material: Iron • Size of Inner Box: 280x150x2...

公司名称: 江门新会新灵五金电器厂

发送询问函给厂商