cens logo

LED 平板灯 | LED发光二极体及应用:

FL66-42061

LED平板灯

LED平板灯

●寿命可长达4万小时 ●不闪烁、低EMI、不刺目 ●高度照明效益,无紫外线和红外线 ●高亮度Led ●外建电源模组

公司名称: 柏翔电子工业股份有限公司
电话: 886-2-8667-3350, 886-6-209-7322
传真: 886-2-8667-3287

发送询问函给厂商