cens logo

接著剂 | 化学原料及制品:

DC1001

Rubber Solution

Rubber Solution

Description: Rubber Solution Packing: 1dz/Box 100dzs/Ctn Measuremen...

DC2001

Super Glue

Super Glue

Description: Super Glue Art No: Dc2001 Packing: 1pcs/Card 288cards...

公司名称: 浙江省甯海县鼎程胶粘剂有限公司

发送询问函给厂商