cens logo

全部产品列表:

二合一/三合一插座

二合一/三合一插座

JR-101-1F, JR-101-1FS, JR-101-1FR, JR-101-1F SA, JR-101-1FSB, JR-101-1FRS, JR-101-1FRSG

1. Rating: 10A; 250VAC 2. Insulation resistance: 100MΩ (min.) at DC 5...

公母插座 (锁式)

公母插座 (锁式)

JR-101, JR-121
公母插座 (卡式)

公母插座 (卡式)

JR-101S, JR-101SG, JR-101SE, JR-121S, JR-121SG
公座 (插PC板式)

公座 (插PC板式)

JR-101S-PC, JR-101SE-PC, JR-101SG-PC
8字插座 (锁式)

8字插座 (锁式)

JR-201, JR-201-1, JR-201PCB, JR-201-1PCB
8字插座 (卡式)

8字插座 (卡式)

JR-201S, JR-201SE, JR-201DA, JR-201D8A
梅花型(米老鼠型)插座

梅花型(米老鼠型)插座

JR-307, JR-307PCA, JR-307PCB, JR-307E,
多种组合式插座

多种组合式插座

JR-302G, JR-3014G
滤波器

滤波器

10SS1-S-S, 10SS2-S-Q
16Φ带灯开关

16Φ带灯开关

01P Series
公司名称: 捷森电子工业股份有限公司

发送询问函给厂商