• menu icon
cens logo

伸缩管 | 管路系统:

铁氟龙伸缩管

铁氟龙伸缩管

伸缩管总长:216mm以内(依图面客制) 伸缩管外径:120mm以内 伸缩管内径:75mm 应用:用于电子、半导体、电路板、化学设备、...

铁氟龙伸缩管

铁氟龙伸缩管

伸缩管总长:216mm以内(依图面客制) 伸缩管外径:120mm以内 伸缩管内径:75mm 应用:用于电子、半导体、电路板、化学设备、...

铁氟龙伸缩管

铁氟龙伸缩管

伸缩管总长:216mm以内(依图面客制) 伸缩管外径:120mm以内 伸缩管内径:75mm 应用:用于电子、半导体、电路板、化学设备、...

公司名称: 晶利实业股份有限公司
地址: 台南市新化区大德路61-26号
电话: 886-6-597-1728
传真: 886-6-597-1793
E-Mail:
网址: www.jing-li.com.tw
www.cens.com/jing-li
www.cens.com/jingli

发送询问函给厂商