• menu icon
cens logo

钣金工具 | 工匠、油漆工具、泥水工具:

752-0301 铁皮金属打孔钳

752-0301 铁皮金属打孔钳

752-0301

LONGJER NO. 752-0301 1/8” PUNCH PLIERS (铁皮金属打孔钳) 1.) BLUE Textur...

731-1030 / 731-1035/ 731-1040 手动丝锥

731-1030 / 731-1035/ 731-1040 手动丝锥

731-1030 / 731-1035/ 731-1040

LONGJER NO: 731-1030 M3*P0.5 HAND TAPS 1.) HSS polish tap, HRc 62 ...

736-0314H & 736-0314HQ1 锥钻

736-0314H & 736-0314HQ1 锥钻

736-0314H & 736-0314HQ1

LONGJER NO: 736-0314H 3-14mm COUNTERSIN TAPER DRILL BIT (SCM锥钻) 1....

752D-0301 铁皮打孔钳

752D-0301 铁皮打孔钳

752D-0301

3mm METAL HOLE PUNCH PLIERS TOOLS FOR CUTTING TOOLS LONGJER NO: 752...

GDT-025 手枪拆缷工具

GDT-025 手枪拆缷工具

GDT-025

LONGJER NO:GDT-025 STEEL PUNCH (PIN TAP OUT TOOL)/METAL PIN PUNCH TOO...

公司名称: 隆喆精密工业股份有限公司
联络人: 廖淑君 (贸易部)
陈锦隆 (总经理)

发送询问函给厂商