cens logo

HDPE / LDPE / LLDPE (A/B/A) TWO LAYER | 塑胶吹袋机:

双层(A/B/A)高速吹袋机

双层(A/B/A)高速吹袋机

KMTL-50S

机型 KMTL-50S KMTL-50S ...

公司名称: 康乔工业有限公司
地址: 新北市芦洲区复兴路227巷28弄2-10号
电话: 886-2-2285-6880, 2285-6881
传真: 886-2-2285-6883
E-Mail:
网址: www.kangchyau.com.tw
www.cens.com/kangchyau

发送询问函给厂商