cens logo

灯具灯管照度闪烁检试器:

灯具灯管照度闪烁检测器

灯具灯管照度闪烁检测器

DA-9703

照度分析及闪烁检验

公司名称: 政厚企业有限公司
地址: 234 新北市中和区新民街112号5楼之2
电话: 886-2-2222-0406
传真: 886-2-2222-7509
E-Mail:
网址: www.dex.com.tw
www.cens.com/dex

发送询问函给厂商