cens logo

套筒(直角/扁圆/S型)扳手 | 套筒扳手/扳钳:

CD-4023AABP

1/2” DR 23件套筒扳手组

1/2” DR 23件套筒扳手组

1/2” DR 23 PCS SOCKET SET 15 - SOCKET 8-10-11-12-13-14-15-17-18-19-22...

CD-3026ABP

3/8” DR 26件套筒扳手组

3/8” DR 26件套筒扳手组

3/8” DR 26 PCS SOCKET SET 18 - SOCKET 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17...

CD-6014AABP

3/4” DR 14件套筒扳手组

3/4” DR 14件套筒扳手组

3/4” DR 14 PCS SOCKET SET 10 - SOCKET 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50MM...

CD-234162AABP

1/2” & 3/8” & 1/4” DR 162件套筒扳手组

1/2” & 3/8” & 1/4” DR 162件套筒扳手组

1/2” & 3/8” & 1/4”DR 162 PCS SOCKET WRENCH SET 13 - 1/4" DR SOCKET 4-...

CD-234125AABP

1/2” & 3/8” & 1/4” DR 125件套筒扳手组

1/2” & 3/8” & 1/4” DR 125件套筒扳手组

1/2” & 3/8” & 1/4”DR 162 PCS SOCKET WRENCH SET 10 - 1/4" DR SOCKET 4-...

CD-6026AABP

3/4” DR 26件套筒扳手组

3/4” DR 26件套筒扳手组

3/4” DR 26 PCS SOCKET SET 12 - SOCKET 7/8" , 15/16" , 1" , 1-1/8" , 1...

CD-4024AAF

1/2” DR 24件套筒扳手组

1/2” DR 24件套筒扳手组

1/2” DR 24 PCS SOCKET SET 18 - SOCKET 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-2...

公司名称: 丞德机械精业有限公司

发送询问函给厂商