cens logo

发光二极体 (LED) 驱动器 | LED发光二极体及应用:

防水电源供应器

防水电源供应器

CLP-XXXA

防水电源供应器, 符合 UL, CE安规 * 20W, DC12 or 24V (IP66) * 40W, DC12 or 24V (I...

公司名称: 光林电子股份有限公司

发送询问函给厂商