• menu icon
cens logo

全部產品列表:

調整器

調整器

TS-A001

TS-A001

調整器

調整器

TS-A004, TS-A002

TS-A002 TS-A004 關節齒輪,合於6分管

旋轉盤

旋轉盤

TS-A003

TS-A003 165 x 165 x 18mm

帆布五金(適用車庫遮陽棚)

帆布五金(適用車庫遮陽棚)

TS-A005, TS-A006, TS-A009,TS-A010

TS-A005 套管工具2" TS-A006 拉桿 TS-A009 外徑21mm TS-A010 外徑23mm

五金零件

五金零件

TS-A011, TS-A012, TS-A013, TS-A014, TS-A015, TS-A0

TS-A011~TS-A016

五金零件

五金零件

TS-A007,TS-A008,TS-A017,TS-A018,TS-A019,TS-A020,

TS-A007 拉把1/4"牙 TS-A008 腳墊 TS-A017~TS-A024 TS-A031

五金零件

五金零件

TS-A025,TS-A025,TS-A027,TS-A028,TS-A029,TS-A030

TS-A025~TS-A030

五金零件

五金零件

TS-A032,TS-A033,TS-A034,TS-A036,TS-037,TS-A038

TS-A032~TS-A048

五金零件

五金零件

TS-A049,TS-A050,TS-A051,TS-A052,TS-A053,TS-A054,

TS-A049 8" TS-A050 9" TS-A051 10" TS-A052 11" TS-A053 12" TS-A054...

裝飾品

裝飾品

TS-D001,TS-D002,TS-D003

TS-D001~TS-D003

裝飾品

裝飾品

TS-D004,TS-D005,TS-D006,TS-D007

TS-D004~TS-D007

裝飾品

裝飾品

TS-D008,TS-D009,TS-D010,TS-D011,TS-D012,TS-D013,

TS-D008~TS-D016

裝飾品

裝飾品

TS-D017~TS-D019

TS-D017~TS-D019

五金零件

五金零件

TS-D020,TS-D021,TS-D022,TS-D023,TS-D024,TS-D025

TS-D020 1/2"(4分) TS-D021 5/8"(5分) TS-D022 3/4"(6分) TS-D023 7/8"(7分)...

五金零件

五金零件

TS-D034,TS-D035,TS-D036,TS-D037,TS-D038,TS-D039

TS-D034 1"無孔 TS-D035 1-1/4"無孔 TS-D036 1-1/2"無孔 TS-D037 1"...

圓形鈑件管塞

圓形鈑件管塞

TS-P001,TS-P002,TS-P003,TS-P004,TS-P005,TS-P006,

TS-P001 7/8"(7分) TS-P002 1" TS-P003 1-1/8" TS-P004 1-1/4" ...

方形鈑件管塞

方形鈑件管塞

TS-P101,TS-102,TS-P103,TS-P104,TS-P105,TS-P106,

TS-P101 13 x 13mm (13角) TS-P102 16 x 16mm (16角) TS-P103 18 x 18mm...

圓螺帽管塞

圓螺帽管塞

TS-P201,TS-P202,TS-P203,TS-P204,TS-P205,TS-P206,

TS-P201 3/8"(3分) TS-P202 1/2"(4分) TS-P203 5/8"(5分) TS-P204 3/4"...

書桌用擋件(鐵尺)

書桌用擋件(鐵尺)

TS-T002

TS-T002 25 x 350 mm /書桌用擋件(鐵尺)

扳手

扳手

TS-T001

TS-T001 扳手

公司名稱: 高緯泰興業有限公司
地址: 508 彰化縣和美鎮竹營里忠全路256巷25號
電話: 886-4-7582255
傳真: 886-4-7582211
E-Mail:
網址: www.tungsheng.com

發送詢問函給廠商