• menu icon
cens logo

鉚釘 | 拉釘:

鉚釘

鉚釘

Rivet Semi Tubular Rivet Shoulder Rivet

鉚釘 半管狀鉚釘 肩鉚釘 公母螺絲 鉚釘 空心鉚釘 鈕扣 鉚釘 公母螺絲 內螺紋橢圓頭 平板頭,槽頭,十字頭, ...

公司名稱: 滿溢企業有限公司
電話: 886-2-2994-3989
傳真: 886-2-2994-6603

發送詢問函給廠商