• menu icon
cens logo

全部產品列表:

吸頂射燈

吸頂射燈

XL-FJQ-4D

• GU10 220~240V 4x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 235x145x...

吸頂射燈

吸頂射燈

XL-LJQ-1D

• GU10 220~240V 1x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 155x85x1...

吸頂射燈

吸頂射燈

428-1P

• GU10 220-240V 1x50W • Size of the inner box: 10.5x10.5x10.5cm • Si...

吸頂射燈

吸頂射燈

XL-JQ-4PL

• GU10 220~240V 4x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 400x100x...

吸頂射燈

吸頂射燈

378-3P

• GU10 220V-240V 3x50W • Size of the inner box: 245x185x245mm • Size...

射燈

射燈

373-4W

• G9 220V-240V 4x40W • Size of the inner box: 110x85x650mm • Size of...

吸頂射燈

吸頂射燈

453-4D

• G9 220-240V 4x40W • Material: iron • Size of inner box: 260x125x26...

吸頂射燈

吸頂射燈

XL-351-1D

• GU10 220~240V 2x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 95x85x12...

吸頂射燈

吸頂射燈

XL-LJQ-2D

• GU10 220~240V 2x50W • Material: Iron • Size of Inner Box: 145x85x4...

吸頂射燈

吸頂射燈

XL-FJ-3R

• E14 220~240V 3x40W • Material: Iron • Size of Inner Box: 280x150x2...

公司名稱: 江門新會新靈五金電器廠

發送詢問函給廠商