cens logo

頭燈 | 車燈系列:

Xenon Lights

Xenon Lights

1.防紫外線燈管 2.色溫:3,000K-12,000K以上 3.流明度:3000流明。是普通鹵素燈的三倍以上 4.光的顔色:黃金光,...

D2S

Xenon Lights

Xenon Lights

1.防紫外線燈管 2.色溫:3,000K-12,000K以上 3.流明度:3000流明。是普通鹵素燈的三倍以上 4.光的顔色:黃金光,...

D2R

Xenon Lights

Xenon Lights

1.防紫外線燈管 2.色溫:3,000K-12,000K以上 3.流明度:3000流明。是普通鹵素燈的三倍以上 4.光的顔色:黃金光,...

公司名稱: 廣州正榮電子科技有限公司

發送詢問函給廠商