cens logo

英格爾科技股份有限公司

全部產品列表:

ENGLM9002

LED 路燈

LED 路燈

* 外型特性 外觀(外殼可依喜好設計):鋁殼或PC均可 外觀尺寸(隨上蓋變動):528(L) x 348(W) x 187(H)mm ...

Z22314 / Z22214 / Z42228

T5 格型日光燈

T5 格型日光燈

Z22314 T5 14WX3 220V / 110V Z22214 T5 14WX2 220V / 110V Z42228 T5 28...

Z52221 / Z52228

日光燈

日光燈

Z52221 T5 21WX2 220V / 110V Z52228 T5 28WX2 220V / 110V

Z32228 / Z32221 / Z32214

日光燈

日光燈

Z32228 T5 28WX2 220V / 110V Z32221 T5 21WX2 220V / 110V Z32214 T5 14...

LED1368

LED 嵌燈

LED 嵌燈

LED1368 220V / 110V

LED 格柵日光燈

LED 格柵日光燈

28W LED (LED Chip could be replaced)

LED 燈條

LED 燈條

Light Bar

公司名稱: 英格爾科技股份有限公司

發送詢問函給廠商