• menu icon
cens logo

傢俱配件 | 家具五金及裝飾建材:

連接件

連接件

130010

fit for 5/8" tube O.D., stem threaded 1/4"-20S, tube 16/18GA ( 1.2-1.5...

連接件

連接件

130013

fit for 1" tube O.D., stem thread 1/4"-20S, 5/16"-20S or 3/8"-20S, tub...

連接件

連接件

130075

fit for 1-1/2" tube O.D., stem thread 1/4", 5/16" and 3/8", tube 16/18...

公司名稱: 寧波匯德隆五金有限公司
聯絡人: 周柏鐘 (銷售經理)
張立峰 (總經理)

發送詢問函給廠商