cens logo
喜格瑪企業社

喜格瑪企業社

動力方向機泵 | 泵浦零件:

BP4L-32-110

動力方向機泵

動力方向機泵

Place of Origin:Taiwan Brand Name:Sigma Autoparts Warranty:1 Years ...

公司名稱: 喜格瑪企業社
地址: 83158 高雄市大寮區永芳路66-1號
電話: 886-7-781-7162
傳真: 886-7-783-2060
E-Mail:
網址: www.sigma-autoparts.com
www.cens.com/sigma

發送詢問函給廠商