• menu icon
cens logo

塑膠家用品 | 廚房及家用品:

塑膠鏤空桌巾

塑膠鏤空桌巾

8100

100% 塑膠桌巾. 鏤空桌巾

塑膠鏤空桌巾

塑膠鏤空桌巾

8400

100% 塑膠鏤空桌巾

塑膠壓紋桌巾

塑膠壓紋桌巾

6900

100%塑膠桌巾

塑膠壓紋桌巾

塑膠壓紋桌巾

6900

100%塑膠壓紋桌巾

塑膠鏤空餐墊

塑膠鏤空餐墊

9400

塑膠鏤空餐墊

塑膠鏤空墊子

塑膠鏤空墊子

CM0014A

100%塑膠鏤空墊子

塑膠彩色壓紋桌巾

塑膠彩色壓紋桌巾

8500 P

塑膠彩色壓紋桌巾

塑膠彩色鏤空墊子

塑膠彩色鏤空墊子

9504P

塑膠彩色鏤空墊子

塑膠花邊

塑膠花邊

2B

塑膠花邊

塑膠鏤空餐墊

塑膠鏤空餐墊

15CR

塑膠鏤空餐墊

公司名稱: 隆響興業股份有限公司

發送詢問函給廠商