• menu icon
cens logo

塑膠機械 | 塑膠抽絲機:

Pp/Hdpe/Pa/Pet 
Monofilament Making Machine

Pp/Hdpe/Pa/Pet Monofilament Making Machine

J-65/J-75

Pp/Hdpe/Pa/Pet Monofilament Making Machine

公司名稱: 三其機械工業股份有限公司
電話: 886-4-2639-6682
傳真: 886-4-2639-8583

發送詢問函給廠商