• menu icon
cens logo

全部產品列表:

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

cnc

設備零件

設備零件

我司有生產多樣化的設備零件。

各類沖頭

各類沖頭

●沖頭 ● 導套 ● 母模導套 ● 導梢 ● 定位梢 ● 導孔梢 ● 治具 ● 梢各式沖頭,直徑0.03以上 ● 板

各類沖頭

各類沖頭

●沖頭 ● 導套 ● 母模導套 ● 導梢 ● 定位梢 ● 導孔梢 ● 梢各式沖頭,直徑0.03以上

公司名稱: 春長精密工業股份有限公司
電話: 886-7-693-1565 (5 lines)
傳真: 886-7-693-1760

發送詢問函給廠商